Móttökuáætlun Naustaskóla fyrir erlenda nemendur

Móttökuáætlun Naustaskóla fyrir erlenda nemendur, er unnin með hliðsjón af Móttökuhandbók grunnskóla Akureyrar (lesa nánar) og Fjölmenningarstefnu Eyþings frá árinu 2017 (lesa nánar)

Móttökuteymi Naustaskóla
Bryndís Björnsdóttir, skólastjóri
Kristín Margrét Gísladóttir, verkefnastjóri - Íslenska sem annað tungumál
Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir, kennsluráðgjafi -  Íslenska sem annað tungumál


Áður en boðað er til móttökuviðtals þarf að tryggja eftirfarandi atriði;

 • Móttökuteymi og kennarateymi nemandans eru upplýst um komu nemanda.
 • Nemandanum er úthlutað umsjónarkennara.
 • Samnemendur eru upplýstir um komu nýs nemanda og falin hlutverk í aðlögunarferli nemandans.
 • Ákvörðun tekin um hver ber ábyrgð á að skilaboð berist um daglegt starf í skólanum.
 • Viðvera nemandans fyrstu vikurnar ákveðin (aðlögun)
 • Íslenskukennsla skipulögð.
 • Kennarar fái stuðning hjá verkefnastjóra við aðlögun nemanda s.s. við val á kennsluaðferðum og efni.
 • Túlkaþjónusta fengin ef þörf þykir.

Í móttökuviðtali hitta foreldrar og nemandi, móttökuteymið. Í móttökuviðtali eru veittar helstu upplýsingar fyrir skólabyrjun með hliðsjón af kynningarmyndbandi um grunnskóla Akureyrar sem nálgast má hér. Einnig er gengið um skólabygginguna, hún kynnt og heilsað upp á umsjónarkennara og kennarateymi nemandans.

Í móttökuviðtali er rætt um eftirfarandi:

 • Upplýsingar um nemandann
 • Kynningarmyndband um Grunnskóla Akureyrar
 • Einkenni Naustaskóla, stefna og áherslur
 • Skóladagatal
 • Gjaldskrá fyrir mötuneyti og frístund
 • Stundatafla
 • Fyrirkomulag Íslenskukennslu
 • Innskráning í Mentor
 • Skipulag aðlögunar fyrstu 2-3 vikurnar
 • Tímasetning fyrir stöðufund eftir aðlögun

Stöðufundur og Stöðumat
Eftir að nemandi hefur lokið aðlögun og er farinn að fylgja stundatöflu bekkjarins fer fram stöðufundur. Þar er rætt um líðan og næstu skref. Umsjónarkennari nemandans situr einnig stöðufundinn og tekur formlega við nemandanum í umsjón. Einnig er fyrirkomulag stöðumats kynnt og upplýsingar ræddar varðandi fyrsta hluta í þess. Allir nýir nemendur af erlendum uppruna gangast undir samræmt stöðumat frá Menntamálastofnun. Stöðumatið fer fram á sterkasta tungumáli nemandans og er ætlað að meta þekkingu nemenda af erlendum uppruna þannig að skólinn geti undirbúið og lagað kennsluna að þörfum hans.

Aðlögun nemanda
Nemendur sem flytja til landsins og eru byrjendur í íslensku, fá sérstakt skipulag til aðlögunar fyrir fyrstu 2-3 vikurnar. Tilgangurinn er að nemandinn kynnist nýja námsumhverfinu á skynsamlegum hraða og rúm gefist til að skipuleggja viðfangsefni út frá hans þörfum hverju sinni. Gera má ráð fyrir að móttökuáætlun nái yfir fyrstu mánuði nýs nemanda í Naustaskóla en einnig er gert ráð fyrir svigrúmi til að einstaklingsmiða áætlunina eftir þörfum hverju sinni.
Verkefnastjóri og ÍSAT kennarar eru í framhaldi til ráðgjafar umsjónarkennara nemandans við val á námsefni og kennsluaðferðum eftir því sem við á.

Íslenska sem annað tungumál
Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur sem ekki hafa íslensku að móðurmáli eigi að fá kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Fjöldi kennslustunda miðast við viðmiðunarstundatöflu Menntamálastofnunnar og er tímasetning ÍSAT kennslustunda ákvörðuð í samráði við umsjónarkennara nemandans. Gert er ráð fyrir að nemandi fylgi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir erlenda nemendur í um það bil tvö til fjögur ár. Eftir það ættu nemendur að geta fylgt hæfniviðmiðum jafnaldra í íslensku með stuðningi.

Með móttökuáætlun sem þessari er leitast eftir því að aðlögun nýs nemanda gangi sem best og stuðli að farsælli skólagöngu. Áætlun þessi er unnin í ágúst 2023 af Kristínu Margréti Gísladóttur verkefnastjóra ÍSAT í Naustaskóla.